A modell TQM logikája

A teljes körű minőségirányítás (TQM) alapja az önértékelés. Az önértékelés egy adott szervezet rendszeres, szisztematikus átvilágítása egy követelmény rendszernek megfelelően. Az önértékelés célja a vállalat fejlesztése, mely cél kizárólag a vezetőség elkötelezettségén keresztül valósulhat meg. Amennyiben a lehető legnagyobb hasznot szeretnék elérni, akkor az önértékelést a menedzsmentfolyamat lényeges részévé kell tenni, melynek során a vezetés, a szolgáltatáspolitika és stratégia, az emberi erőforrás és más erőforrások, a folyamatok menedzselése, a használói és dolgozói elégedettség, a társadalmi hatás és a szervezet eredményei szempontjából készít az intézmény/vállalkozás önmagáról értékelést. Ennek során erősségeket és fejlesztendő területeket határoznak meg és ez a továbbfejlesztési terv alapját képezi. A TQM nem más, mint az intézmény, a vállalkozás napról napra történő továbbfejlesztése annak érdekében, hogy termékei vagy szolgáltatásai a vevőt, használót egyre nagyobb mértékben kielégítse. A modell önmagában nem egy kemény módszer, hanem inkább egy gondolkodásmód, amely segíti:

A modell lényegét az a koncepció alkotja, mely a PDCA- cikluson (tervezés- megvalósítás- ellenőrzés/értékelés- beavatkozás) alapul.

CSR EMAT Management


  1. A vállalkozás aktuális helyzetének elmezése
  2. CSR EMAT önértékelés
  3. A követendő irány és célok meghatározása, kulcsfontosságú tényezők beazonosítá
  4. Érintettek bevonása
  5. Akcióterv készítése
  6. Jelentés készítése