A modell alapja

A modell kritériumainak kijelöléséhez szükség volt a CSR koncepció eleminek a meghatározása. Az irányelvek és szabványok elemeit összefoglalva alakult ki a CSR koncepció 5 területe, A modell kritériumainak kijelöléséhez először is szükség volt a CSR koncepció elemeinek meghatározására. Az alábbi táblázat szemlélteti azokat a nemzetközi szabványokat és irányelveket, melyek a CSR és a fenntarthatóság kérdéskörével foglalkoznak. Az irányelvek és szabványok elemeit összefoglalva alakult ki a CSR koncepció 5 területe:

Vezetés, Alkalmazottak, Környezet, Társadalom, Termék és Szolgáltatás.

A CSR koncepció elemei adják annak a modellnek az alapját, mely az EFQM Kiválóság Modell logikájára épül. Az EFQM Kiválóság Modell azt feltételezi, hogy egy kiváló szervezet tiszteletben tartja és betartja az ENSZ által meghatározott Global Compact 10 alapelvét, függetlenül attól, hogy jogilag köteles-e erre. Ágazattól, mérettől, struktúrától vagy fejlettségtől függetlenül, a siker érdekében minden szervezetnek szüksége van egy megfelelő irányítási keretrendszerre. Az EFQM Kiválóság Modell egy gyakorlatias keretrendszer, amely képessé teszi a szervezetet arra, hogy:

Az EFQM Kiválóság Modell holisztikus képet ad a szervezetről. A modell alapját három, szorosan összetartozó elem képezi:

A Kiválóság Alapelvek

alapelvek, amelyek bármely szervezet esetén nélkülözhetetlenek a fenntartható kiválóság eléréséhez, továbbá használhatók a kiváló szervezeti kultúra jellemzésére.

Az EFQM Kiválóság Modell

egy keretrendszer, amely segít a szervezetnek a Kiválóság Alapelveket és a RADAR logikát átültetni a gyakorlatba.

RADAR logika

egy dinamikus értékelési keretrendszer, amely egyben egy erőteljes vezetési eszköz is.

A három integrált elem alkalmazása mérettől és ágazattól függetlenül segíti a szervezeteket abban, hogy összehasonlítsák magukat más, fenntarthatóan működő szervezetek jellemzőivel, tulajdonságaival és eredményeivel.