A Kritériumrendszer

Vezetés

A CSR kiváló szervezeteknek olyan vezetői vannak, akik felelősen alakítják a jövőt, követendő példát mutatnak a társadalmi felelősségvállalás terén, kétirányú kommunikációt és jó kapcsolatot alakítanak ki az érintettekkel. Törekszenek az eredményes és felelős működésre, a társadalmi értékteremtésre és arra, hogy a szemlélet a szervezeti kultúra meghatározó elemévé váljon.

Stratégia

A CSR kiváló szervezetek a küldetésüket és a jövőképüket az érintettekre és a társadalmilag felelős tevékenységekre összpontosító stratégián keresztül valósítják meg. A stratégia megvalósítása érdekében irányelveket, terveket, célokat és folyamatokat dolgoznak ki és bontanak le.

Termék & Szolgáltatás

A CSR kiváló szervezetek megtervezik, menedzselik és fejlesztik folyamataikat, termékeiket és szolgáltatásaikat a vevők és a további érintettek számára nyújtott értékek növelése érdekében. A szervezet biztosítja, hogy az általuk nyújtott termékek és szolgáltatások minden egyezményes és törvényileg előírt fogyasztói egészségügyi és biztonsági szabványnak megfelelnek.

Vevői eredmények

A CSR kiváló szervezetek a vevőik igényeit és elvárásait teljesítő vagy azt túlteljesítő, kiemelkedő eredményeket érnek el és tartanak fenn.

CSR eredmények

A CSR kiváló szervezetek az érintettek igényeit és elvárásait teljesítő vagy azt túlteljesítő, kiemelkedő eredményeket érnek el és tartanak fenn.

Munkavállalók

A CSR kiváló szervezetek megbecsülik a munkatársakat, és olyan szervezeti kultúrát teremtenek, amelyben megfelelő körülmények és feltételek mellett járulhatnak hozzá személyes és a szervezeti célok eléréséhez. A szervezet esélyegyenlőséget, képzési és fejlődési lehetőséget biztosít a munkavállalóknak. Kétirányú kommunikáció valósul meg a menedzsment és a munkatársak között, elismerik munkájukat, és úgy motiválják őket, hogy képességeiket és tudásukat a szervezet hasznára kamatoztassák.

Társadalom & Környezet

A CSR kiváló szervezetek megtervezik és menedzselik a külső partnerkapcsolatokat a stratégia és a kapcsolódó irányelvek támogatása, valamint a folyamatok eredményes működtetése érdekében. Biztosítják a szervezet környezeti és társadalmi hatásainak hatékony kezelését.

Munkavállalói eredmények

A CSR kiváló szervezetek a munkatársaik igényeit és elvárásait teljesítő vagy azt túlteljesítő, kiemelkedő eredményeket érnek el és tartanak fenn.

Társadalmi & környezeti eredmények

A CSR kiváló szervezetek a környezeti és társadalmi igényeket és elvárásokat teljesítő vagy azt túlteljesítő, kiemelkedő eredményeket érnek el és tartanak fenn.