A CSR kiválóság alapelvei

Az alapelvek felvázolják azt a nélkülözhetetlen alapot, amely a CSR kiválóság megvalósításához szükséges bármely szervezet esetében. Alapként használhatók a CSR kiváló szervezeti kultúra jellemzésére, továbbá közös nyelvként szolgálhatnak a vezetés számára.

Felelős és tisztességes

A CSR kiváló szervezetekben kulcsfontosságú a vezetés szerepe és elkötelezettsége a társadalmi felelősségvállalás, és a fenntartható fejlődés iránt, a döntéseit és tevékenységeit ez a szemlélet járja át. A vezetés felelőssége, hogy a tisztességes és hatékony működésen és az előírt szabályok betartásán túl, értéket teremtsen a társadalom számára

Felelős és fenntartható jövőt épít

A CSR kiváló szervezetek pozitív hatással vannak az őket körülvevő világra azáltal, hogy miközben felelősen alakítják a jövőt, törekszenek az eredményes működésre, az értékteremtésre, és biztosítják a szervezet környezeti és társadalmi hatásainak hatékony kezelését.

Értéket teremt a társadalom számára

A CSR kiváló szervezetek folyamatosan értéket teremtenek a társadalom számára azáltal, hogy megértik, előre jelzik és teljesítik az igényeket, elvárásokat és a lehetőségeket.

Dolgozóit megbecsüli és motiválja

A CSR kiváló szervezetek megbecsülik a munkatársakat, és olyan szervezeti kultúrát teremtenek, amelyben megfelelő körülmények és feltételek mellett járulhatnak hozzá a személyes és a szervezeti célok eléréséhez.

Kreatív és innovatív

A CSR kiváló szervezetek értéktöbbletet hoznak létre és javuló teljesítményszinteket érnek el azáltal, hogy a szervezet érintett feleinek kreativitását hasznosítva folyamatos és módszeres innovációs tevékenységet folytatnak.

Felelős termékeket és szolgáltatásokat biztosít

A CSR kiváló szervezetek megtervezik, menedzselik és fejlesztik termékeiket és szolgáltatásaikat a vevők és a további érintettek számára nyújtott értékek növelése érdekében.

Folyamatosan törekszik a fejlődésre

A CSR kiváló szervezetek világosan meghatározzák, hogy mely készségek, kompetenciák és teljesítményszintek szükségesek a küldetés, a jövőkép, és a stratégiai célok eléréséhez és arra törekszenek, hogy ezeket a célokat megvalósítsák, karbantartsák és folyamatosan fejlesszék.

Az elért eredményeket fenntartja

A CSR kiváló szervezetek olyan eredményeket érnek el, tartanak fenn, vagy igyekeznek túlteljesíteni, melyek az érintettek rövid és hosszú távú igényeit is kielégítik.