A Fenntartható Gazdaságért

Bevezető

Amíg a nyugati országokban már elvárt magatartásforma a vállalatok társadalmi felelősségvállalása, addig hazánkban még a szemlélet értelmezése sem tisztázott. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának története több évtizedre nyúlik vissza. A modernkori értelembe vett CSR szemlélettel az 1950-es évek elejétől kezdtek el foglalkozni az Amerikai Egyesült Államokban és más fejlett országokban. A mai globalizált világban, ahol az üzleti életben gyakran elmosódnak a földrajzi határok, a vállalatvezetőknek lépést kell tartania az anyavállalatok és partnerek elvárásaival, a piac és társadalom felmerülő igényeivel. A profitorientáltságon túl a környezeti és társadalmi kihívásokra is reagálniuk kell a versenyképesség megőrzése érdekében. A CSR szemlélet erősödő presztízse következtében a Magyarországon működő vállalatoktól is elvárt a társadalmilag felelős gondolkodás és működés. Hazánkban azonban ez a törekvés még egyelőre a kibontakozás fázisában van, melynek számos oka közül az egyik, hogy nem létezik a vállalatvezetők számára elérhető magyar nyelvű iránymutatás és fogalmi lehatárolás. Másrészről, a szemlélet eredendően az amerikai és nyugati kultúrákból indult útjára, hordozva magában az adott kulturális sajátosságokat, melyek nem minden esetben értelmezhetőek a magyar gyakorlatban. A CSR EMAT egy olyan iránymutató és értékelő szempontrendszer, mely egyfajta keretrendszerként segíti a magyar menedzsereket eligazodni a vállalati társadalmi felelősségvállalás területit és tevékenységeit illetően, másrészről pedig lehetővé teszi a vállalatok CSR kiválóságának mérését, és a fejlesztendő területek kijelölését. Megtartva a CSR logika és keretrendszer alapjait, a magyarországi vállalati működési feltételekhez szabva, vezérfonalként funkcionál a szemlélet menedzsment szintű alkalmazásához.

„Felelősen dönteni információ nélkül lehetetlen, de információ birtokában szükségszerű.”

Peter F. Drucker

Rólunk mondták...